Productes

Estació de Servei

GASOIL A    Gasoil d'automoció. Destinat a motors diesel. Microfiltrat en el moment de subministrar

GASOIL A + Gasoil per a motors diesel, s'alt rendiment i amb additius lubricants. Microfiltrat en el moment de subministrar.

S/P 95           Gasolina de 95 octants sense plom. Destinada a motors de gasolina.

S/P 98           Gasolina de 98 octants sense plom. Destinada a motors de gasolina, desarrollant més potència.

GASOIL B    Gasoil exempt d'una part dels impostos. Específic per a ús agrícola i maquinaria i motors fixes.

ADBLUE       Producte per a cotxes amb motor diesel. Bàsicament un additiu descontaminant.